BGN
Топ Ремонт Строй, ООД в София | Интернет-магазин Топ Ремонт Строй, ООД София (България)

Топ Ремонт Строй, ООД

+359 (87) 751-13-61
Контакти

Адрес

България,  София (столица),  София,  ж.к. Гоце Делчев, бл. 261 А, Партер

Телефони на предприятието

Дирекция
+359
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!

Интернет

Уебсайт:
За компанията

Топ Ремонт Строй, ООД

За нас Фирма ТопРемонтСтрой ООД развива своята дейност от 1997г., след като няколко специалисти, мениджъри и проектанти, работейки за водещи строителни компании и организации се обединяват в по-гъвкава структура, за да предложат на възложителите по-бърза и по-качествена услуга. ТопРемонтСтрой ООД се специализира в няколко направления. Едно от главните направления са дейности по изграждане и поддръжка на инфраструктурни обекти и съоръжения. Тук основният капитал е огромния личен опит на специалистите в състава на фирмата и в личен план. Това позволява спокойно да се приемат всякакви предизвикателства в тази насока. Придобиването от ТопРемонтСтрой ООД на специфично оборудване също подпомага по-гъвкавото реализиране на поставените задачи. Ремонт на сгради и отделни помещения (училища, детски градини, хотели, офис сгради, апартаменти, къщи, офиси и т.н.) е другата основната специализация на ТопРемонтСтрой ООД. Ремонтът се извършва в установените оптимални срокове от професионалисти, назначени във фирмата. В процеса на всички работи се осъществява авторски надзор за съответствието наизвършените работи с утвърдения проект. Заедно с авторския надзор в процеса на ремонта се осъществява и инженерно-технически надзор от технически ръководител – инженер, което позволява да се следи за пълното съответствие на извършените работи по строителните норми и правила и БДС. Съблюдаването на нормите е едно от условията за качествения ремонт. В случай на препроектиране се извършва задължително съгласуване със съответните инстанции. Всички работи на обекта се планират само в работни дни (от 9 до 18 часа), което позволява да се избягват претенции от съседите към неудобствата, причинени от шума на ремонтните работи. Персоналният мениджър на обекта (ако се налага такъв) решава всички възникнали организационни работи, в това числи свързани и с чистотата на стълбищната площадка. За целия период на работа по конкретния ремонт ТопРемонтСтрой ООД гарантира възмездяване на имуществените вреди причинени при повреждане имуществото на трети лица. Фирмата се ангажира да сключи застраховка професионална отговорност, а всички строително-монтажни работи са застраховани за срока на ремонта. Специалистите използват само съвременни висококачествени материали, надежността на които е нееднократно проверена в практиката. До изтичане на гаранционния срок, фирмата поема за своя сметка задължението по отстраняване на дефекти получени в процеса на ремонта, които са следствие на неправилно и некачествено извършени строително-монтажни дейности. Качеството на работите е непосредствено свързано с ефективността на тяхното изпълнение. Освен това, немаловажен фактор в полза на ТопРемонтСтрой ООД представлява и удобната поетапна система на плащане, когато възложителят плаща за изпълнение за следващия етап на работа чак след като остане напълно доволен от предишния.
СТОКИ И УСЛУГИ
Строителство на бунгала
Наличен 
Бунгалата самалки къщички, които служат за временно ваканционно или служебно ползване. Като цяло изискванията към тях са занижени по много показатели с оснавна цел по-ниска цена
Група: Вилни къщи
Хидроизолация с HDPE
 
Основно се прилага при изграждане на изкуствени езера, сметища и други земни съоръжения
Група: Хидроизолационни работи
Проектиране и изграждане на басейни
 
Над 17 години опит в проектирането и изграждането на битови и обществени басейни без да ни е основна дейност
Група: Изграждане на басейни
Борба с ерозията на почвата
 
Изпълнение на мероприятия за овладяване и предотвратяване на почвена ерозия
Група: Защитата на почвата от ерозия
Строителство на изкуствени езера
 
Високвалифициран екип от професионалисти, които работят в посока на създаване на изкуствени езера
Група: Строителство на изкуствено езеро
Дървени конструкции
 
Изпълнение на разнообразни дървени конструкции с особена претенция към качеството на материалите и детайлите
Група: Монтаж на дървени конструкции и компоненти
LiveInternet

Описание

Пълен асортимент на стоки и услуги на компания Топ Ремонт Строй, ООД. Всичка информация за Топ Ремонт Строй, ООД в София (България).